تمام مطالب برچسب : پرچم زرد گل زعفران
قیمت خرید پرچم زرد زعفران

قیمت خرید پرچم زرد زعفران

پرچم زعفران چیست؟ آیا خواص پرچم زعفران را می دانید؟ پرچم زعفران برای چه مواردی استفاده می شود؟ پرچم زعفران را می توان به جای چه گیاهی دیگری استفاده کرد؟ گل زعفران اولین اندامی است که در اوایل پاییز از زمین می‌ روید و پوشش گل از سه کاسبرگ و سه گلبرگ همرنگ بنفش تشکیل شده است و تعداد سه پرچم که طول میله پرچم ها دو برابری بساک است. بساک زعفران زرد رنگ است و مادگی در مرکز گل قرار دارد و دارای یک تخمدان است که از آن خامه باریکی و طویل بیرون می‌ آید. میله ای بلند که به رنگ زرد یا سفید است و به سه کلاله قرمز رنگ متصل می‌شود، که زعفران تجاری را تشکیل […]