خرید دم زعفران

قیمت خرید دم زعفران ارزان قیمت

قیمت خرید دم زعفران ارزان قیمت

قیمت خرید دم یا همان سفیدی زعفران در بازار چقدر می باشد؟ مراکز اصلی و مطمئن عرضه دم زعفران قائنات در کجا قرار دارد؟ دم زعفران برای چه مصارفی استفاده می شود؟ زعفران گیاهی چند ساله و کوتاه، ارتفاع آن در حدود یک وجب می باشد. گلهای زعفران ارغوانی به شکل قیف با لوله دراز […]

بیشتر بخوانید